İngilizce “knowledge” ve “information” kelimeleri arasındaki fark belki şu şekilde açıklanabilir:

  • Bilgi eğer kişilerden sosyal bir çerçevede elde ediliyorsa ve bu bilgi asıl bilginin anlaşılabilir bir türevi ise buna “information”, malumat, haber diyebiliriz.
  • “Knowledge” kelimesi daha çok eğitim veya tecrübe ile edinilmiş anlayış ve farkındalık anlamındaki bilgidir.

Bu açıklamalar ise yine malumat kategorisinde değerlendirilebilir.